آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ضوابط و دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدکننده ساندویچ های سرد آماده مصرف بازنگری شده با کد مدرک F-D-۰۶۴-۲ضوابط و دستورالعمل ها
مدارک ظرفیت خالی - تولید قراردادیضوابط و دستورالعمل ها
ویژگی های کربن فعال گیاهیضوابط و دستورالعمل ها
تعهد نامه جانشن مسئول فنیضوابط و دستورالعمل ها
فایل نهایی کنسرو های گوشتی و غیر گوشتیF-D-۰۶۰-۱ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
حبوبات و غلاتF-D-۰۱۱-۳ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
تافی و آبنبات.F-D-۰۲۱-۳ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
ضابطه فنی و بهداشتی آب میوهF-D-۰۵۴-۴ -بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
ضابطه فنی و بهداشتی لبنی F-D-۰۶۵۳ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
حداقل-ضوابط-فنی-و-بهداشتی-واحدهای-تولید-کننده-ساندویچ-های-سرد-اماده-مصرف.pdfضوابط و دستورالعمل ها
دستورالعمل حداقل فاصله واحد های تولیدی غذایی، آرایشی و بهداشتی و بسته بندی از یکدیگر و از آلاینده هاضوابط و دستورالعمل ها
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده( فرنچ فرایز)ضوابط و دستورالعمل ها
میوه فرآوری شده ، ویژگی ها و روش آزمونضوابط و دستورالعمل ها
نان نیمه آماده پیتزا - ویژگی ها و روش آزمونضوابط و دستورالعمل ها
راهنمای ثبت منبعضوابط و دستورالعمل ها
فرم شماره یک جهت صدور و اصلاح بهره برداری بهداشتیضوابط و دستورالعمل ها
فرم سه برگی جهت صدور و تمدیدو اصلاح پروانه های بهداشتی ساختضوابط و دستورالعمل ها
ضابطه فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده قند و شکرضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده شیر و فراورد های لبنیضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده انواع فراورده های سیب زمینی و غلاتضوابط و دستورالعمل ها