اهداف مدیریت

تعداد بازدید:۶۹۰

 اهداف مدیریت غذا و دارو : 

*تهیه، توزیع و مصرف بهینه دارو در سطح شهرستان

*ارائه مطلوب خدمات دارویی در شهرستان

*فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی های عمومی و تخصصی در زمینه غذا و دارو

*تضمین ایمنی و ارتقاء کیفیت و سلامت فرآورده های غذایی، ‌آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی از تولید تا مصرف

*افزایش توانمندی حوزه در پایش فرآورده های داروئی، غذائی، بهداشتی و آرایشی تولیدی در شهرستان
 

و از اهداف اختصاصی آن بایستی به موارد زیر اشاره کرد :

**کاهش تخلف داروخانه ها و شرکت های توزیع از آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه

**کاهش مغایرت شرایط تولید با مقررات و ضوابط در واحد های تولیدی تحت نظارت

**جلوگیری از تولید، توزیع و یا عرضه محصولات خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

**کاهش امکان دسترسی به داروهای قاچاق و تقلبی در داروخانه های شهرستان

**جلوگیری از عرضه فرآورده های غذائی، بهداشتی و آرایشی قاچاق و تقلبی

**دسترسی به کلیه داروها و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد نیاز در داروخانه های بیمارستانی

**دسترسی به داروهای مورد نیاز در نقاط مختلف استان با توجه به گروههای تخصصی دایر درمحل

**ارتقاء شاخص های تجویز و مصرف منطقی دارو در شهرستان

**ارتقاء آگاهی عموم مردم در خصوص مصرف دارو و ایمنی و سلامت مواد غذائی، آرایشی و بهداشتی