آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ضوابط و دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
اولویت رشته برای جایگاه مسئولین فنی کارخانجات غذاییضوابط و دستورالعمل ها
تافی و آبنبات.F-D-۰۲۱-۳ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
تعهد نامه جانشن مسئول فنیضوابط و دستورالعمل ها
حبوبات و غلاتF-D-۰۱۱-۳ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره بردرای واحد های تولید و بسته بندی مواد غذاییضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده انواع سبزی های تازه، خشک و منجمدضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده انواع فراورده های سیب زمینی و غلاتضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده شیر و فراورد های لبنیضوابط و دستورالعمل ها
حداقل-ضوابط-فنی-و-بهداشتی-واحدهای-تولید-کننده-ساندویچ-های-سرد-اماده-مصرف.pdfضوابط و دستورالعمل ها
دستورالعمل حداقل فاصله واحد های تولیدی غذایی، آرایشی و بهداشتی و بسته بندی از یکدیگر و از آلاینده هاضوابط و دستورالعمل ها
دستورالعمل و فرم خام prpsضوابط و دستورالعمل ها
راهنمای ثبت منبعضوابط و دستورالعمل ها
سیب زمینی سرخ کرده یخ زده( فرنچ فرایز)ضوابط و دستورالعمل ها
ضابطه فنی و بهداشتی آب میوهF-D-۰۵۴-۴ -بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
ضابطه فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده قند و شکرضوابط و دستورالعمل ها
ضابطه فنی و بهداشتی لبنی F-D-۰۶۵۳ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
ضوابط برچسب گذاریضوابط و دستورالعمل ها
ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداریضوابط و دستورالعمل ها
فایل نهایی کنسرو های گوشتی و غیر گوشتیF-D-۰۶۰-۱ - بازنگری ۹۹ضوابط و دستورالعمل ها
فرم سه برگی جهت صدور و تمدیدو اصلاح پروانه های بهداشتی ساختضوابط و دستورالعمل ها