آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های مهم

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تخلفات تبلیغاتی فهرست کالا ها و اقدامات آسیب رسان به سلامت موضوع بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ( وزارت ارشاد)- وزیراطلاعیه های مهم
دستورجمع آوری آلرگارد ۲ با ادعای مختص کرونای دلتااطلاعیه های مهم
هشدار سازمان جهانی بهداشت در خصوص واکسن تقلبی کووید ۱۹ کوویشیلدCovishield - پیرو- معاونین غذا و داروی سراسر کشوراطلاعیه های مهم
اطلاع رسانی درخصوص گزاره برگ شماره ۴۲ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹اطلاعیه های مهم
جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی با نام تجاری Singfillerاطلاعیه های مهم
سهمیه بندی ویال رمی کید - هجرت- خرداد ۱۴۰۰اطلاعیه های مهم
داروهای کمیاباطلاعیه های مهم
غیر قابل قبول بودن IVIG فوریتی با نام تجاری Flebogamma به شماره سری ساخت ۷۵H۸۸۵اطلاعیه های مهم
تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC جهت داروی انسولیناطلاعیه های مهم
لزوم ثبت اطلاعات داروها به شرح پیوست در سامانه TTAC توسط داروخانه هااطلاعیه های مهم
سند جامع خدمات سلامت در داروخانه هااطلاعیه های مهم
ابلاغ شرح وظایف و خدمات قابل ارائه مسئولین فنی در داروخانه-وزیراطلاعیه های مهم
غیر مجاز بودن الکل طبی ۷۰% با نام تجاری ویرا ( شرکت تهران دانه ویرا)اطلاعیه های مهم
لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC برای داروی ایورمکتیناطلاعیه های مهم
انتشار اطلاعیه ADR شماره ۱۲۰با عنوان"هشدارهای ایمنی در رابطه با مصرف ضد التهاب های غیر استروئیدی در بارداری"اطلاعیه های مهم
لزوم نظارت دقیق بر اجرای قوانین تحویل و ثبت داروها توسط مسئولین فنی داروخانه هااطلاعیه های مهم
معرفی سامانه اطلاعات دارویی کشوراطلاعیه های مهم
نحوه بررسی شکایات قیمت اقلام داروییاطلاعیه های مهم