شرح وظایف و خدمات

تعداد بازدید:۶۷۷

وظایف اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:

1-پاسخ استعلام سازمان صنعت ،معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی در مرحله تاسیس کارخانه

4-پاسخ استعلام واحدهای صنفی در خصوص واحدهای متقاضی دریافت شناسه نظارت کارگاهی

5-دریافت و بررسی مدارک جهت صدور و اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری پس از انجام امور کارشناسی و ارسال مدارک به استان جهت طرح در کمیسیون فنی و قانونی

6-دریافت و بررسی مدارک جهت صدور ،اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت پس از انجام امور کارشناسی و ارسال مدارک به استان جهت طرح در کمیسیون فنی و قانونی

7- دریافت و بررسی مدارک جهت صدور و اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تاسیس ، بهره برداری و ساخت کارگاهی و  و پس از انجام امور کارشناسی  و ارسال مدارک به استان جهت طرح در کمیسیون فنی و قانونی

8-تایید صلاحیت مسئول فنی از طریق سامانه TTAC

9-دریافت و بررسی مدراک جهت  صدور ، تمدید و اصلاح پروانه بهداشتی ساخت استفاده از ظرفیت خالی

10- پیگیری دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای خوراکی و آشامیدنی شامل طرح عملیاتی  کاهش نمک ،قند ، روغن  و تراریختگی ، پایش گندم های مصرفی و غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک، پیگیری و اجرای طرح های دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

11- آموزش مسئول فنی کارخانجات در خصوص اجرای برنامه نشانگر رنگی و درج  بر روی لیبل های محصولات تولیدی

12-ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی و تشکیل جلسات FSMSو اعطاء مجوز جهت درج لگوهای HACCP  و ISO22000بر روی لیبل

13- نمونه برداری و  بررسی باقیمانده سموم و آفات کشاورزی جهت ارسال نتایج به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآرده‌های غذایی و آشامیدنی  به منظور سیاستگزاری کلان کشوری

14- صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی

15- تکمیل فرم های ارزیابی برنامه‌های پیشنیازی (PRPs ) و درجه بندی واحد‌های تولید مواد غذایی و آشامیدنی بر اساس آن

16- بازرسی از کارخانجات مواد غذایی جهت بررسی موارد ذیل:

 • کنترل شرایط فنی و بهداشتی حین تولید
 • بررسی وضعیت فنی و بهداشتی انبارهای مواد اولیه و محصول نهایی
 • نظارت بر حسن انجام امور مسئول فنی از طریق بررسی دفاتر آزمایشگاهی و بازدید از آزمایشگاه کارخانه و یا بررسی نتایج آزمایشگاه همکار
 • نمونه برداری از محصولات تولیدی کارخانه و ارسال آن به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو جهت اطمینان از رعایت شرایط مناسب تولید و مطابقت با مجوزهای بهداشتی ، استانداردهای مربوطه و ضوابط وزارت بهداشت
 • بازدید از واحدهای تولید مواد غذایی غیرمجاز و تعطیل محل و معرفی متخلفین به مراجع قضایی و انجام دستور قضایی
 • بازدید و نمونه برداری از مراکز نگهداری مواد غذایی شامل انبارها، مراکز پخش و سردخانه ها
 • بررسی برچسب محصولات مواد غذایی در طرح برچسب گذاری کالا

وظایف واحد پاسخگویی به شکایات:

 • دریافت و رسیدگی به شکایات در خصوص مواد‌ غذایی و آرایشی بهداشتی
 • پاسخگویی به سوالات مطرح شده در زمینه مواد‌ غذایی و آرایشی بهداشتی
 • اطلاع رسانی در خصوص مراحل صدور مجوز‌ها و پروانه‌های لازم جهت راه‌اندازی کارخانجات و کارگاه‌های مواد ‌غذایی و آرایشی بهداشتی
 • راهنمایی در زمینه مصرف مکمل‌ها و پاسخگویی به سوالات تغذیه‌ای
 • راهنمایی در خصوص اصول صحیح نگهداری مواد‌غذایی
 • راهنمایی در خصوص مسمومیت‌های ناشی از مواد‌ غذایی و چگونگی پیشگیری از آنها
 • اجرای طرح کشوری نمونه برداری در سطح عرضه محصولات غذایی و آشامیدنی پرمصرف و ارسال به آزمایشگاههای معاونت و بررسی و آنالیز نتایج مربوطه و ارسال به سازمان غذا و دارو(PMS)