آیین نامه‌ها و فرم‌ها- محصولات غیر مجاز

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
جمع آوری محلول تزریقی مزوتراپی تقلبی cytocare ۵۳۲محصولات غیر مجاز
جمع آوری محصولات پد الکلی غیر مجازمحصولات غیر مجاز
جمع اوری محلول تزریقی مزوتراپی تقلبی hair careمحصولات غیر مجاز
جمع آوری ژل تزریقی زیر پوستی تقلبی belotero balanceمحصولات غیر مجاز
هشدار سازمان جهانی بهداشت در خصوص فراورده آلوده شرکت maiden pharmacoutical کشور هندمحصولات غیر مجاز
جمع آوری داروی تقلبی مزوژل تزریقیمحصولات غیر مجاز
داروی تقلبی کیترودامحصولات غیر مجاز
داروی تقلبی دیسپورت ۵۰۰محصولات غیر مجاز
اطلاع رسانی محصولات غیرمجاز شماره ۵ سال ۱۴۰۰محصولات غیر مجاز
ممنوعیت عرضه ی چای فله در سطح بازارمحصولات غیر مجاز
اطلاع رسانی محصولات غیرمجاز شماره ۳ سال ۱۴۰۰محصولات غیر مجاز
۷۰۶۳۸*درخصوص جعل مجوز بهداشتی واحد یزدان تجارت کویر ایساتیس - عصاره زعفران زرد طلاییمحصولات غیر مجاز
محصولات غیر مجاز غذایی۱محصولات غیر مجاز