آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ریکال دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
***ریکال آمپول میدازولام کیمیدارو سری ساخت A-۹۷۱۴ریکال دارویی
***ریکال استامینوفن تزریقی شهید قاضیریکال دارویی
***ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخشریکال دارویی
***ریکال سوسپانسیون خوراکی فورازولیدون CHANDRA BHAGAT PHARMA LIMITED- خدمات دارویی رضویریکال دارویی
***ریکال محلول تزریقی دکستروز ۳۳/۳% سدیم کلراید ۳/۰% نیم لیتری شهید قاضیریکال دارویی
آنی-ریکال کلیه ویال های تریپتورلین شرکت هتروریکال دارویی
اطلاع رسانی در خصوص ریکال آمپول دگزامتازون کاسپین تامینریکال دارویی
اطلاع رسانی ریکال آمپول آمیودارون ۵۰ میلی گرمریکال دارویی
بازگشت به ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هتروریکال دارویی
توقف مصرف انسولین Ronulin Rریکال دارویی
جمع آوری داروی وارداتی فلبوگاما از یازار مصرف به سری ساخت شماره ۸۲N۵۱۵ریکال دارویی
جمع آوری سفازولین IBE Pharma-یاراطب خاورمیانهریکال دارویی
جمع آوری محلول تزریقی چشمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Declineریکال دارویی
جمع آوری محلول تزریقی مزوتراپی و مزو ژل با نام تجاری SUNE KOSریکال دارویی
در پاسخ به آزادسازی مجدد هپارین ریکال شدهریکال دارویی
در خصوص ریکال شربت اپیلیمریکال دارویی
در خصوص ریکال محلول الکل طبی ۷۰% با نام تجاری ویراریکال دارویی
دستورجمع آوری آلرگارد ۲ با ادعای مختص کرونای دلتاریکال دارویی
ریکا متفورمین ۱۰۰۰ سامی سازریکال دارویی
ریکال آمپول بتامتازون شرکت ابوریحانریکال دارویی