آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ریکال دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ریکال متفورمین سامی سازریکال دارویی
ریکال سری های ساخت ۳۲۷و ۳۳۲ و ۳۳۷ شربت اپیلیم کمپانی - UNITHER کوبل داروریکال دارویی
ریکا متفورمین ۱۰۰۰ سامی سازریکال دارویی
ریکال ایرینوتکان AQVIDAریکال دارویی
ریکال ویال محلول کلسیم فولینات ۳۰ میلی گرمریکال دارویی
ریکال داروی آتراکوریوم ایران هورمونریکال دارویی
در خصوص ریکال شربت اپیلیمریکال دارویی
در خصوص ریکال محلول الکل طبی ۷۰% با نام تجاری ویراریکال دارویی
ریکال قرص باکلوفن ۲۵ میلی گرم داروسازی امینریکال دارویی
ریکال آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحدیریکال دارویی
ریکال محلول اسکراب پوویدون آیوداین نانو کیمیای یزدریکال دارویی
ریکال آمپول بتامتازون شرکت ابوریحانریکال دارویی
ریکال سرم دکستروز ۵درصد شهید قاضی با شماره سری ساخت ۹۹۰۷۲۲۱ریکال دارویی
اطلاع رسانی در خصوص ریکال آمپول دگزامتازون کاسپین تامینریکال دارویی
اطلاع رسانی ریکال آمپول آمیودارون ۵۰ میلی گرمریکال دارویی
آنی-ریکال کلیه ویال های تریپتورلین شرکت هتروریکال دارویی
***ریکال محلول تزریقی دکستروز ۳۳/۳% سدیم کلراید ۳/۰% نیم لیتری شهید قاضیریکال دارویی
***ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخشریکال دارویی
***ریکال استامینوفن تزریقی شهید قاضیریکال دارویی
***ریکال سوسپانسیون خوراکی فورازولیدون CHANDRA BHAGAT PHARMA LIMITED- خدمات دارویی رضویریکال دارویی