آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ریکال دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
جمع آوری محلول تزریقی مزوتراپی و مزو ژل با نام تجاری SUNE KOSریکال دارویی
ریکال کلیه سری های ساخت داروی آمفوتریسین-بی لیپوزومال کمپانی هتروریکال دارویی
ریکال فراورده Ronulin R با شماره سری ساخت ۱۶EL۰۰۲ریکال دارویی
توقف مصرف انسولین Ronulin Rریکال دارویی
ریکال فراورده Ronulin Rریکال دارویی
ریکال داروهای نیمودپین و سابریلریکال دارویی
ریکال ویال های رمدسیویر-بسته بندی ۱۰ عددی شرکت داروپخشریکال دارویی
در پاسخ به آزادسازی مجدد هپارین ریکال شدهریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Migralivریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Migrasydریکال دارویی
ریکال قرص ارگوتامین سی Cofergoریکال دارویی
جمع آوری داروی وارداتی فلبوگاما از یازار مصرف به سری ساخت شماره ۸۲N۵۱۵ریکال دارویی
بازگشت به ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هتروریکال دارویی
ریکال قرص ناپروکسن ۲۵۰ میلی گرم شرکت دارویی فاخرریکال دارویی
ریکال ویال اکتمراریکال دارویی
دستورجمع آوری آلرگارد ۲ با ادعای مختص کرونای دلتاریکال دارویی
جمع آوری محلول تزریقی چشمی Eyesun ILM Blue و Eyesun Declineریکال دارویی
جمع آوری سفازولین IBE Pharma-یاراطب خاورمیانهریکال دارویی
ریکال ویال دوکسوروبیسین ۱۰ هتروریکال دارویی
ریکال داروی دسفرال ۵۰۰ میلی گرمریکال دارویی