آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ضوابط و دستورالعمل ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
میوه فرآوری شده ، ویژگی ها و روش آزمونضوابط و دستورالعمل ها
نان نیمه آماده پیتزا - ویژگی ها و روش آزمونضوابط و دستورالعمل ها
راهنمای ثبت منبعضوابط و دستورالعمل ها
فرم شماره یک جهت صدور و اصلاح بهره برداری بهداشتیضوابط و دستورالعمل ها
فرم سه برگی جهت صدور و تمدیدو اصلاح پروانه های بهداشتی ساختضوابط و دستورالعمل ها
ضابطه فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده قند و شکرضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده شیر و فراورد های لبنیضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده انواع فراورده های سیب زمینی و غلاتضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده انواع سبزی های تازه، خشک و منجمدضوابط و دستورالعمل ها
ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری سیلوهای ذخیره و نگهداریضوابط و دستورالعمل ها
اولویت رشته برای جایگاه مسئولین فنی کارخانجات غذاییضوابط و دستورالعمل ها
ضوابط برچسب گذاریضوابط و دستورالعمل ها
دستورالعمل و فرم خام prpsضوابط و دستورالعمل ها
لیست مدارک جهت صدور پروانه هاضوابط و دستورالعمل ها
حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره بردرای واحد های تولید و بسته بندی مواد غذاییضوابط و دستورالعمل ها