آیین نامه‌ها و فرم‌ها- اطلاعیه های مهم

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
ابلاغ شرح وظایف و خدمات قابل ارائه مسئولین فنی در داروخانه-وزیراطلاعیه های مهم
انتشار اطلاعیه ADR شماره ۱۲۰با عنوان"هشدارهای ایمنی در رابطه با مصرف ضد التهاب های غیر استروئیدی در بارداری"اطلاعیه های مهم
تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC جهت داروی انسولیناطلاعیه های مهم
داروهای کمیاباطلاعیه های مهم
سند جامع خدمات سلامت در داروخانه هااطلاعیه های مهم
سهمیه بندی ویال رمی کید - هجرت- خرداد ۱۴۰۰اطلاعیه های مهم
غیر قابل قبول بودن IVIG فوریتی با نام تجاری Flebogamma به شماره سری ساخت ۷۵H۸۸۵اطلاعیه های مهم
غیر مجاز بودن الکل طبی ۷۰% با نام تجاری ویرا ( شرکت تهران دانه ویرا)اطلاعیه های مهم
لزوم ثبت اطلاعات داروها به شرح پیوست در سامانه TTAC توسط داروخانه هااطلاعیه های مهم
لزوم ثبت اطلاعات در سامانه TTAC برای داروی ایورمکتیناطلاعیه های مهم
لزوم نظارت دقیق بر اجرای قوانین تحویل و ثبت داروها توسط مسئولین فنی داروخانه هااطلاعیه های مهم
معرفی سامانه اطلاعات دارویی کشوراطلاعیه های مهم
نحوه بررسی شکایات قیمت اقلام داروییاطلاعیه های مهم