آیین نامه‌ها و فرم‌ها- ریکال دارویی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
***ریکال استامینوفن تزریقی شهید قاضیریکال دارویی
***ریکال دکستروز ۵% نیم لیتری کارخانجات داروپخشریکال دارویی
***ریکال سوسپانسیون خوراکی فورازولیدون CHANDRA BHAGAT PHARMA LIMITED- خدمات دارویی رضویریکال دارویی
***ریکال محلول تزریقی دکستروز ۳۳/۳% سدیم کلراید ۳/۰% نیم لیتری شهید قاضیریکال دارویی
آنی-ریکال کلیه ویال های تریپتورلین شرکت هتروریکال دارویی
اطلاع رسانی در خصوص ریکال آمپول دگزامتازون کاسپین تامینریکال دارویی
اطلاع رسانی ریکال آمپول آمیودارون ۵۰ میلی گرمریکال دارویی
در خصوص ریکال شربت اپیلیمریکال دارویی
در خصوص ریکال محلول الکل طبی ۷۰% با نام تجاری ویراریکال دارویی
ریکا متفورمین ۱۰۰۰ سامی سازریکال دارویی
ریکال آمپول بتامتازون شرکت ابوریحانریکال دارویی
ریکال آمپول هپارین سدیم ۵۰۰۰ واحدیریکال دارویی
ریکال ایرینوتکان AQVIDAریکال دارویی
ریکال داروی آتراکوریوم ایران هورمونریکال دارویی
ریکال سرم دکستروز ۵درصد شهید قاضی با شماره سری ساخت ۹۹۰۷۲۲۱ریکال دارویی
ریکال سری های ساخت ۳۲۷و ۳۳۲ و ۳۳۷ شربت اپیلیم کمپانی - UNITHER کوبل داروریکال دارویی
ریکال قرص باکلوفن ۲۵ میلی گرم داروسازی امینریکال دارویی
ریکال متفورمین سامی سازریکال دارویی
ریکال محلول اسکراب پوویدون آیوداین نانو کیمیای یزدریکال دارویی
ریکال ویال محلول کلسیم فولینات ۳۰ میلی گرمریکال دارویی