اقدامات لازم هنگام مسمومیت ها

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۳ کد : ۱۱۲۵ دانستنی های دارویی
اقدامات لازم هنگام مسمومیت ها

اقدامات لازم هنگام مسمومیت با گازco :

 1)سریعا فرد مسموم را به هوای آزاد منتقل کنید

2) از خوراندن مایعات و مواد خوراکی به فرد مسموم بیهوش خودداری کنید، زیرا احتمال خفگی در این حالت زیاد است

3) درها و پنجره‌ها را باز کنید

4)کلید برق را نزنید زیرا یک جرقه کافی است یا در صورت انتشار گاز آتش همه جا را فرا بگیرد

اقدامات لازم هنگام زنبور گزیدگی:

 1)در صورت گزش بلافاصله نیش زنبور را بیرون آورید و البته باید مراقب بود که با فشار دادن سم بیشتری وارد نشود

 2)محل گزش را با آب و صابون بشویید

3) قرار دادن یخ روی محل گزش می‌تواند باعث تخفیف درد شود اقدامات لازم هنگام مسمومیت با مواد شوینده

 در صورتی که فرد مواد شوینده را خورده بود به هیچ وجه او راوادار به استفراغ نکنید.بهترین کار در این موارد رقیق سازی است می‌توان در این حالت به کودک 3۰ - 2۰ یا ۵۰ سی سی آب نوشاند تا زمانی که با پزشک معالج تماس گرفته شود

 اقدامات لازم هنگام مارگزیدگی:

1)بی‌حرکت نمودن اندام مارگزیده به وسیله آتل یا باند پارچه‌ای 2)استفاده نکردن از کمپرس سرد در مارگزیدگی

3) برش دادن محل مارگزیدگی

4) استفاده نکردن از مکنده یا ساکشن

 اقدامات لازم هنگام مسمومیت دارویی:

  1. نوع ، زمان و مقدار مصرف دارو و همین طور مشخصات وضعیت فرد مسموم را به کارشناس مرکز اورژانس بگویید
  2.  هرگز فرد مسموم را وادار به استفراغ نکنید مگر این که به وسیله ی کارشناس اورژانس توصیه شود.
  3.  البته در صورت توصیه کارشناسان در هنگام وادار کردن شخص به استفراغ یا خوردن مایعات فرد مسموم نباید در حال بیهوشی باشد

کلید واژه ها: مسمومیت گاز کربن مونوکسید مارگزیدگی مسمومیت دارویی زنبورگزیدگی


نظر شما :